Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete 7,5 hp

Metoder, design och modeller för utvärdering

Kursen syftar till att problematisera och ge kunskap om metoder, design och modeller för utvärdering och kvalitetsarbete i socialt arbete. Kursen ger också fördjupade kunskaper om vetenskapliga metoder och som praktiskt moment upprättas en utvärderingsdesign som del av ett kvalitetsarbete.

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz@ju.se eller Björn Johnsen bjorn.johnsen@ju.se  för information och offert.

Kursinformation

Kursen ges på helfart och innehåller ett fåtal föreläsningar och seminarier på campus samt webbaserade uppgifter via vår lär-plattform PingPong.

2016-01-19