Studenthandledning inom verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 hp

Genom kursen ges du möjlighet att du utvecklar ditt pedagogiska förhållningssätt och din handledarkompetens vid handledning av studenter på olika nivåer under verksamhetsförlagd utbildning. Genom att bland annat studera olika handledningsmodeller, lärandet och lärostilars betydelse samt reflektion och kritiskt tänkande.

En introduktion ges till pedagogik, där begrepp som kunskap, kompetens och handledning diskuteras och bearbetas. I kursen ingår också att självständigt utifrån olika handledningsmodeller kunna planera handledning för studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Syftet med utbildningen är att ge handledare ökad förståelse för handledarrollen och betydelsen av handledarens förhållningssätt vid handledning av studenter.

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz@ju.se eller Björn Johnsen bjorn.johnsen@ju.se  för information och offert.

2016-01-19