Studenthandledning inom verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 hp

Kursen syftar till att du fördjupar och vidareutvecklar ditt professionella förhållningssätt för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom vård och socialt arbete. Kursen fokuserar på begrepp och teorier i handledning, kommunikationen och samtalets betydelse för handledning, utvärdering, bedömning och tillämpning av handledningsprocessen.

I kursen ingår också att självständigt utifrån olika handledningsmodeller kunna planera, utvärdera och utveckla handledning för studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen genomförs på avancerad nivå, vilket innebär att den kan ingå i en magisterutbildning inom t ex omvårdnad.

Kursen ges som uppdragsutbildning

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz@ju.se eller Björn Johnsen bjorn.johnsen@ju.se  för information och offert.

2016-01-19