Handledarutbildning inom Läslyftet i skolan

Under läsåret 2021/2022 erbjuder Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping kursen ”Handledarutbildning inom Läslyftet i skolan”. Utbildningen som sker i samarbete med Skolverket hjälper dig att utveckla undervisningen så att läsande, skrivande och samtalande främjar eleverna kunskapsutveckling i alla ämnen.

Kontakt

Anna Samuelsson
anna.samuelsson@ju.se
036-10 14 21

Läslyftet bygger på kollegialt lärande, tätt knutet till det ordinarie arbetet på skolan. Handledare i Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet som deltar med statsbidrag erbjuds en åttadagars utbildning i att leda kollegialt lärande. Deltagaren får föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda.

Utbildningsdagar

Utbildningen startar med en inledande konferens i maj följt av åtta utbildningstillfällen under hösten 2021 och våren 2022.

Varför Läslyftet i skolan

  • Fördjupa dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling.
  • Samtala med kollegor om forskning och undervisning.
  • Pröva nya arbetssätt i praktiken.

Ansökan om stadsbidrag

Ansökan om stadsbidrag görs av huvudman under perioden 1 februari till 1 mars. Läs mer om stadsbidrag och ansök här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om Läslyftet i skolan finns på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan uppdaterad