style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

Utbildningen är en kompetensutveckling i kollegialt lärande där forskning och beprövad erfarenhet integreras och bearbetas i basgrupper. Handledning är den metod som används som modell där man som deltagare får kritiskt granska och lära av varandra.


Utbildningsform

Utbildningen startar i juni 2021 och sträcker sig till april 2022 och består av sju utbildningstillfällen, vilka är helt på distans.


Dag 1: 1 juni 202

Dag 2+3: 21–22 september 2021

Dag 4: 24 november 2021

Dag 5: 27 januari 2022

Dag 6+7: 22–23 mars 2022


Anmälan

Det är rektor som kan anmäla lämpliga deltagare. Anmälan genomförs med detta dokument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer information

Besök skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

 


För att få delta i utbildningen intygar rektor och deltagare att:

 • kontinuerliga träffar för det kollegiala lärandet planeras och schemaläggs under utbildningens genomförande
 • deltagaren, vid de digitala utbildningstillfällena, ges förutsättningar att ostört delta under hela dagen
 • deltagaren kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i Skolverkets moduler eller webbkurser under den tid som utbildningen genomförs
 • deltagaren är
  a) legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem
  b) studiehandledare på modersmål – inget krav på legitimation
  c) skolledare
 • deltagaren har minst fyra års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem, beroende på målgrupp
 • deltagaren inte tidigare har slutfört motsvarande utbildning. Detta gäller även tidigare handledarutbildningar kopplade till exempelvis Matematiklyftet, Läslyftet och Specialpedagogik för lärande.
Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
verified_user Behörighet: deltagaren är a) legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem b) studiehandledare på modersmål – inget krav på legitimation c) skolledare
event Kursstart: Juni 2021
clear_all Nivå: Grundnivå
language Språk: Svenska

Kontakta oss



Kontaktpersoner