Syrien - historiskt och nutida perspektiv på ett land i kris?

Föreläsningarna handlar bland annat om händelser som har haft betydelse för den nuvarande situationen och som har lett till att människor tvingas lämna landet. Översiktligt behandlas även frågor om exempelvis befolkningsutveckling, demokrati och urbanisering.

Kontakt

Berit Tornell
berit.tornell@ju.se
036-10 14 01

Innehåll

Föreläsning 1 "Samhällsliv, befolkning och miljö i Syrien - ett land i kris?"

Omfattning: 2 timmar

Föreläsningen behandlar översiktligt frågor om exempelvis befolkningsutveckling, demokrati, urbanisering, resursutnyttjande, miljöpåverkan och koppling till politiska, sociala, ekologiska och ekonomiska förhållanden.

Nyckelord: Natur- och kulturmiljöer, befolkning, demokrati, skola, statsskick, utbildning, näringsliv, resurser, urbanisering, familjeförhållanden samt betydelsefulla miljöfrågor för respektive land.

Föreläsning 2 "Religionens betydelse i Syrien, i ett historiskt och i ett nutida perspektiv"

Omfattning: 2 timmar

Föreläsningen handlar om religiösa grupper, motiv och händelser beskrivs som har haft betydelse för den nuvarande situationen och som har lett till att människor tvingas lämna landet. Särskilt fokus läggs vid den radikalisering av Islam som kännetecknar hela mellanöstern, en region som även Syrien är en del av.

Nyckelord: Religionspolitik, religionsfrihet, den arabiska våren, Islamisering, Islamism, Mellanösternkonflikten.

Övrig information

Tidsmässigt kan föreläsningarna ligga dagtid med paus emellan eller uppdelade på dag- eller kvällstid.

2016-04-11