Uppdragsutbildning

Family Business Management, 15 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik

Lärarlyftet

Naturvetenskap

Undervisning i förskolan 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik