event Start datum: vecka 45-03
place Ort: webbaserad

Kursen vänder sig till dig som vill få ökade kunskaper om hur kognitiva funktionsnedsättningar.


Kommunikation och kommunikationssvårigheter
Psykiska, fysiska och sociala konsekvenser av kognitiv funktionsnedsättning
Utredning och uppföljning av beteendemässiga och psykiska symtom
Anpassning av den fysiska miljön Kostnad

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Utbildningen ges vid: Hälsohögskolan
verified_user Behörighet: Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är uppdragstagaren (arbetsgivaren som utser deltagare).
data_usage StudieAvgift: 17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Anmälan


Anmäl dig via detta anmälningsformulär

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande , men kan överlåtas till annan deltagare inom samma organisation.

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187


Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

Kontakta oss