event Start datum: vecka 45-03
place Ort: webbaserad

Du som arbetar inom vård och omsorg får genom kursen ökade kunskaper om hur kognitiva funktionsnedsättningar påverkar vardagen, mötet med andra och kommunikationsförmågan. Med ökade kunskaper kan du stödja den äldre med kognitiv funktionsnedsättning till ett aktivt liv med större välbefinnande.

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Utbildningen ges vid: Hälsohögskolan
verified_user Behörighet: Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är uppdragstagaren (arbetsgivaren som utser deltagare).
data_usage Studieavgift: 17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Anmälan


Anmäl dig via detta anmälningsformulär

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande , men kan överlåtas till annan deltagare inom samma organisation.


Kontaktpersoner

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

 

Simon Ramstrand
simon.ramstrand@ju.se

Kontakta oss