Icon för kompetensutveckling

Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt.

Komplettera yrkeserfarenhet och kunskap genom undervisning på er arbetsplats, i er närhet eller på vårt campus i centrala Jönköping. Vi erbjuder även distansbaserad utbildning via webbaserad lärplattform.

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Läs mer och anmäl dig här


Att leda kollegialt lärande

Läs mer här

Yrkeshögskoleutbildning
Hållbar interkulturell kompetens 50 yrkeshögskolepoäng

Läs mer och anmäl dig här.

Vårt utbud anpassas alltid till våra kunders behov och omvärldens förändringar genom

  • Föreläsningar, seminarieserier, handledning, temadagar
  • Utredningar, forsknings- och utvecklingsarbete
  • Kurser och program som ger högskolepoäng
  • Utbildningar av olika slag kan ges utan högskolepoäng
  • Konferenser