Syfte

Kursens syfte är att ge lärare en ämnesdidaktisk fördjupning och redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andraspråksutveckling i skolan. Kursen ska utveckla lärarens förmåga att planera och genomföra formativ undervisning som bidrar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.


Kursbeskrivning PDF


Utbildningsform

Utbildningen genomförs på kvartsfart och startar vecka 37, 2021 och avslutas vecka 6 2022. I kursen ingår fem träffar online (halvdagar) eftermiddagstid på olika veckodagar.


Preliminära datum:

torsdag 16/9
onsdag 20/10
tisdag 23/11
torsdag 13/1
fredag 4/2


Anmälan - kan ske fram till 23 augusti

Anmälan till kursen

Vi tillämpar avklarade högskolepoäng som urvalsprincip.


Mer information

Läs mer om kursen på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Katarina Sebenius
katarina.sebenius@ju.se
036-10 14 24

Kursen riktar sig till följande målgrupper:

  • lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • lärare i svenska som andraspråk i kommunal vuxenutbildning

För bedömningskurs till målgruppen ämneslärare läs mer här.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
verified_user Behörighet: Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller motsvarande och verksam som lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan eller i kommunal vuxenutbildning. Dessutom krävs minst 30 hp svenska som andraspråk.
event Start datum: Vecka 37, 2021
local_library Studieform: Online
rotate_right Studietakt: 25%
data_usage Credits: 7,5 hp
language Språk: Svenska
rotate_right Ansökningstid: Öppen för sen anmälan fram till 23 augusti

Anmälan - kan ske fram till 23 augusti

Anmälan till kursen

Vi tillämpar avklarade högskolepoäng som urvalsprincip.


Kontakt

Katarina Sebenius
katarina.sebenius@ju.se
036-10 14 24
Kontakta oss