OBS - Utbildningen är inställd

 

Syfte

Kursens syfte är att ge lärare en allmändidaktisk fördjupning och redskap för att analysera, bedöma och utveckla flerspråkiga elevers ämneskunskaper inklusive det ämnesspecifika språket. Kursen ska utveckla lärarens förmåga att planera och genomföra formativ undervisning som bidrar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.


Innehåll

KursbeskrivningPDF

 

 

Mer information

Läs mer om kursen på Skolverkets hemsida.


Kontakt

Katarina Sebenius
katarina.sebenius@ju.se

036-10 14 24


Kursen riktar sig till följande målgrupper:

  • ämneslärare i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • ämneslärare i kommunal vuxenutbildning

För målgruppen i kursen bedömningskurs för lärare i svenska som andraspråk läs mer här.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
verified_user Behörighet: Grundläggande behörighet samt ämneslärarexamen eller motsvarande och verksam som lärare i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan eller i kommunal vuxenutbildning.
event Start datum: Vecka 37, 2021
local_library Studieform: Online
rotate_right Studietakt: 25%
data_usage Credits: 7,5 hp
language Språk: Svenska
rotate_right Ansökningstid: Utbildningen är inställd

Utbildningen är inställd


Kontakt

Katarina Sebenius
katarina.sebenius@ju.se
036-10 14 24


Kontakta oss