Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

Syfte

Du utvecklar din förmåga att leda grupper som arbetar kollegialt med vårt material och vår modell för kompetensutveckling.


Innehåll

Utbildningen är en kompetensutveckling i kollegialt lärande där forskning och beprövad erfarenhet integreras och bearbetas i basgrupper. Handledning är den metod som används som modell där man som deltagare får kritiskt granska och lära av varandra.


Utbildningsform

Utbildningen startar i juni 2021 och sträcker sig till april 2022 och består av sju utbildningstillfällen, vilka är helt på distans.


Dag 1: 1 juni 202

Dag 2+3: 21–22 september 2021

Dag 4: 24 november 2021

Dag 5: 27 januari 2022

Dag 6+7: 22–23 mars 2022

 

Anmälan

Det är rektor som kan anmäla lämpliga deltagare. Anmälan genomförs med detta dokumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mer information

Besök skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.


Kontakt

Anna Samuelsson

anna.samuelsson@ju.se

Tel 036-101421

 

 


För att få delta i utbildningen intygar rektor och deltagare att:

 • kontinuerliga träffar för det kollegiala lärandet planeras och schemaläggs under utbildningens genomförande
 • deltagaren, vid de digitala utbildningstillfällena, ges förutsättningar att ostört delta under hela dagen
 • deltagaren kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i Skolverkets moduler eller webbkurser under den tid som utbildningen genomförs
 • deltagaren är
  a) legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem
  b) studiehandledare på modersmål – inget krav på legitimation
  c) skolledare
 • deltagaren har minst fyra års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem, beroende på målgrupp
 • deltagaren inte tidigare har slutfört motsvarande utbildning. Detta gäller även tidigare handledarutbildningar kopplade till exempelvis Matematiklyftet, Läslyftet och Specialpedagogik för lärande.
Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
verified_user Behörighet: deltagaren är a) legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem b) studiehandledare på modersmål – inget krav på legitimation c) skolledare
event Start datum: Juni 2021
clear_all Nivå: Grundnivå
language Sprak: Svenska
rotate_right Ansökningstid: Öppen för sen anmälan

Kontakt

Anna Samuelsson

anna.samuelsson@ju.se

Tel 036-101421

Kontakta oss