Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

Syfte

Deltagare kommer efter genomförd kurs kritiskt kunna reflektera över vad ett pedagogiskt ledarskap innebär samt problematisera över värdegrundsaspekter, skoljuridiska och etiska dilemman.


Innehåll

  • Skolledaren som myndighetsutövare, chef och arbetsledare, verksamhetsutvecklare och kvalitetsansvarig
  • Pedagogiskt ledarskap
  • Skolutveckling och kvalitetsarbete
  • Styrkedjor och skoljuridik
  • Kommunikativt ledarskap
  • Värdegrundsaspekter och etiska dilemma
  • Att leda lärande i organisationen professionellt
  • Diskrepanser som organisationens utvecklingspotential


KursplanPDF


Utbildningsform

Genomförs på kvartsfart, digitalt via Zoom, höstterminen 2021 samt vårterminen 2022 under följande sex tillfällen kl 9-16.

1 september
7 oktober
15 november
3 februari
15 mars
6 maj


Anmälan

Kursen erbjuds till maximalt 30 deltagare. 20 av dessa deltagare utses av Jönköpings kommun.

Resterande 10 platser erbjuds deltagare från kringliggande kommuner.


Anmälan är stängd sen 31 maj 2021.


Kostnad

11 200 SEK (Exklusive moms) per deltagare


Kontakt

Anna Samuelsson

anna.samuelsson@ju.se

Tel 036-101421


Grundläggande behörighet och lärarutbildning samt anställning hos en huvudman som förskollärare, specialpedagog eller lärare i förskola, skola (inkl. lärare i fritidshem) eller särskola.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
event Start datum: Vecka 34
local_library Studieform: Distans via Zoom
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 7,5 hp
data_usage StudieAvgift: 11 200 SEK
language Sprak: Svenska
rotate_right Ansökningstid: Anmälan är stängd

Kontakt

Anna Samuelsson

anna.samuelsson@ju.se

Tel 036-101421

Kontakta oss