På uppdrag av Skolverket genomför Högskolan för lärande och kommunikation, Specialpedagogik för lärande 2021/2022.


Syfte

Hela utbildningssatsningen handlar om att öka lärares förmåga att utforma och anpassa undervisningen utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar så att fler elever når utbildningens mål. Ytterligare syfte är att ett bestående kollegialt lärande utvecklas på skolan.


Syftet med handledarutbildningen är att handledarna ska ges stöd så att de stärker sin förmåga att föra samtal med kollegor för att möjliggöra egen och gemensam reflektion.

 

Handledare på skolor som deltar med statsbidrag erbjuds en åttadagars utbildning i att handleda kollegialt lärande. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda. Utbildningen fördelas på åtta tillfällen och pågår under hela läsåret. Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

 

Information om Specialpedagogik för lärande finns på Skolverkets webbplats

Handledarutbildningen riktar sig till de specialpedagoger/speciallärare eller legitimerade förskollärare/lärare som huvudmannen utsett till handledare inom insatsen Specialpedagogik för lärande.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
event Start datum: Vecka 35
local_library Studieform: Digitalt
language Språk: Svenska

Kontakt

Katarina Sebenius, samordnare
katarina.sebenius@ju.se
036-10 14 24

Kontakta oss