Syfte

Syftet med utbildningarna är att ge grundläggande kunskaper för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande och vänder sig till pedagoger i alla skolämnen och verksamheter.


Med utgångspunkt i ett interkulturellt förhållningssätt behandlas språkets betydelse för inlärning samt vikten av att arbeta med ämnesspråket i alla skolämnen.

 

Möjlighet finns att anpassa utbildningen till deltagarnas förutsättningar och behov.


Innehåll

Uppdragsutbildning - 7,5 högskolepoäng
Fortbildning som kan sträcka sig över en eller två terminer och erbjuder såväl föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, diskussioner samt handledning. Utbildningen ger akademiska poäng.

Praktiknära paketutbildning
Utbildning med föreläsningar, workshops och handledning, innehållande riktade uppgifter och övningar som utförs i det egna klassrummet.

Föreläsningar (90-minutersmoduler)
Utbildning med flexibelt antal föreläsningar och innehåll
Exempel på möjligt innehåll;
- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i teori och praktik
- Interkulturalitet
- Språkets betydelse för identitet och inlärning

Enstaka workshops
Praktiska övningar att använda i det egna klassrummet med fokus på att läsa och/eller skriva.

Bygga svenska
- Allmänt hållen introduktion för alla pedagoger på en skola eller enhet
- Handledning i implementeringen av bedömningsmaterialet Bygga Svenska
inriktning:

  • SVA – lärare
  • Alla undervisande lärare

Dialogmöte
En typ av föreläsning där samtalet och det aktiva deltagandet står i fokus via särskild teknik som möjliggör dialog. Vänder sig till större enheter eller till flera mindre enheter som slår sig ihop.


Anmälan

De olika uppläggen ovan kan kombineras och vi skräddarsyr utbildningen efter uppdragsgivarens behov och önskemål.


Och till sist vem kan delta? Följ denna länk för mer information. 


Kontakt

Katarina Sebenius

katarina.sebenius@ju.se

036–10 14 24


Pedagoger i förskola, grundskola (inklusive fritidshem) och gymnasium samt lärare på språkintroduktionsprogram.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
language Språk: Svenska

Kontakta oss