event Start datum: 20201
place Ort: Ortsoberoende
clear_all Nivå: Grundnivå
En stor gul byggnad på en solig dag

Kursen innehåller bland annat träning för arbetsintervju, viktiga språkfärdigheter, nätverkande, interkulturell kommunikation, kinesiska för nybörjare och affärsengelska. Kursen har också ett tema som inkluderar hållbar utveckling.

Innehåll

Kursens syfte är att assistera studenten i att öka sin anställningsbarhet och attraktivitet på arbetsmarknaden, genom att tillhandahålla förmågor som är användbara i både en lokal och global kontext. Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande.

Grundläggande förmågor för anställningsbarhet

Skriva CV och personligt brev
Träning för arbetsintervju
Språkfärdighet
21st century soft skills
Nätverkande
Mjukvara och plattformar online

 

Språk och kommunikation för affärsvärlden

Interkulturell kommunikation
Kinesiska för nybörjare
Affärsengelska
Säljteknik
Tal och retorik
21st century literacies
Möten och diskussioner

 

Det globala samfundet och hållbarhet

Globala frågor och mål för hållbar utveckling
Hållbar utveckling
Information, omvärldsbevakning och källkritik

Utbildningen ges vid: Jönköping University Enterprise
verified_user Behörighet: Grundläggande behörighet
vpn_key Anmälningskod: PABG1
local_library Studieform: Program via nätet
place Ort: Ortsoberoende
rotate_right Studietakt: Helfart
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 7,50
data_usage StudieAvgift: 12500
language Sprak: Svenska

Kontakta oss