event Start datum: Hösten 2021
place Ort: Ortsoberoende

Det övergripande målet är att utveckla och stärka färdigheter som behövs i högre utbildning genom exempelvis grupparbete, socialt engagemang, peer learning, och självständigt lärande. Kursen innehåller bland annat workshops och föreläsningar om akademisk integritet, evidensbaserat lärande och studiestrategier, språk och kommunikation för högre utbildning, skrivprocessen och interkulturell kommunikation. Kursen har också ett tema som inkluderar hållbar utveckling.

 

Innehåll

Akademiska färdigheter och en introduktion till akademisk integritet
Lärglädje
Kulturella aspekter på akademisk utbildning
Sociala förmågor
Evidensbaserat lärande och studiestrategier

 

Språk och kommunikation för högre utbildning

Lässtrategier, skrivprocessen och akademiskt skrivande
Grupparbete och interkulturell kommunikation
Muntlig presentation och visuella hjälpmedel
21st century literacies

 

Det globala samfundet och hållbarhet

Globala frågor och mål för hållbar utveckling
Hållbar utveckling
Information, omvärldsbevakning och källkritik

Deltagare som genomgått uppdragsutbildning med godkänd examination erhåller högskolepoäng och kan ansöka om kursbevis. Övriga deltagare som deltagit i obligatoriska moment får ett intyg för genomgången kurs.

Utbildningen ges vid: Hälsohögskolan
verified_user Behörighet: Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet då det är uppdragstagaren (arbetsgivaren som utser deltagare).
data_usage Studieavgift: 17 000 SEK (exkl moms). Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

Kontakta oss gärna för mer information:

Kontakta oss