event Start datum: Hösten 2021
place Ort: Online, med träffar i Jönköping

Observera att kursen ges på engelska. 


Human Factors Engineering is applying what is known about human capabilities and limitations to design products, processes, organizations, and work environments for good performance and well-being. The course provides knowledge and insights on how products and industrial systems can be designed considering people's natural strengths and limitations and result in usability, efficiency, sustainability and well-being. This also means in-depth knowledge of the interaction and collaboration between people and products, people at work and how they are affected by the surrounding technology and the organization.

The course provides knowledge and insights on how products and industrial systems can be designed taking into consideration people's natural strengths and limitations and result in usability, efficiency and sustainability. This also means in-depth knowledge of the interaction and collaboration between people and products, people at work and how they are affected by the surrounding technology and the organization.


The course includes the following elements:

  • People's abilities and limitations regarding product and work design: physiology, load, physical aspects- including anthropometrics, cognition, work organization
  • Socio-technical systems: theoretical basis, system models and applications, work organization and the impact of various work organization solutions
  • Design of human interface system – technology, automation and digitalization - allocation of functions human – technology, cost-benefit analysis and professional role specificity
  • Swedish and international occupational health and safety legislation: framework law, regulations and system supervision


Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
verified_user Behörighet: Alt. 1: Den sökande måste minst ha en kandidatexamen (dvs motsvarande 180 ECTS-poäng från ett erkänt universitet) med minst 90 poäng i maskinteknik, industriell organisation och ekonomi eller byggnadsteknik eller liknande, och 15 poäng matematik. Engelska motsvarande Engelska 6 i den svenska gymnasieskolan (eller liknande). Den sökande måste också ha ett års kvalificerad arbetslivserfarenhet. Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning utifrån fem års relevant yrkeserfarenhet.
event Start datum: Anmälan öppnar 15 mars, löpande antagning, maximalt 20 platser.
place Ort: Online
rotate_right Studietakt: Kvartsfart
clear_all Nivå: Avancerad 
data_usage Omfattning: 13 veckor
clear_all Urval: Löpande antagning, besked om antagning ges senast en månad efter ansökan.
language Sprak: Engelska
rotate_right Ansökningstid: Anmälan öppnar 15 september, löpande antagning, maximalt 40 platser.

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen. 

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. 

Andra kurser inom PREMIUM

Denis A. Coelho, docent

Avdelningen för Logistik och verksamhetsledning
Johan Karltun, docent arbetsorganisation

Avdelningen för logistik och verksamhetsledning
 Anette Karltun, docent

Avdelningen för logistik och verksamhetsledning

Kursen ges på distans med föreläsningar online från Tekniska Högskolan i Jönköping. Kursen löper över 13 veckor på kvartsfart. Om möjligt kommer en frivillig träff anordnas senare i kursen. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Kursen ger möjlighet till nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

Kursansvarig

Kontakta oss