Premium

Kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma

Inom projektet PREMIUM utvecklar Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) kurser för nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri för att ge möjlighet till kompetenslyft inom kunskapsintensiv och
innovativ produktionsutveckling.

Kunskapsintensiv produktionsutveckling - på 60 minuter!

 • Vad är det för något?
 • Vad händer i industrin idag?
 • Hur kan du lära dig mer?

Korta webbinarier inom aktuella områden. Anmäl dig via respektive länk nedan!


Genom Premiumkurser kan du som verksam inom industrin kompetens-utveckla dig samtidigt som du jobbar! Korta kurser som du läser på kvartsfart och på distans. Om det kommer vara möjligt så träffas vi 2-3 gånger under kursen. Även om du inte har formell behörighet så kan du söka kursen utifrån din yrkeserfarenhet.

Det är dig vi söker!

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser bjuds industrin in att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar (då så är möjligt) för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. Kurserna ges på engelska.

Premiumkurser med start på vårterminen:

 • Challenge-driven Operations Development / Utmaningsdriven verksamhetsutveckling
  Som mellanchef leder du under ständig press. Verksamheten skall upprätthållas och resultat åstadkommas samtidigt som det är en ständig press på utveckling. Denna kurs förser dig med de verktyg du behöver för att hantera verksamhetens utvecklingsbehov.
 • Product and Production Platforms / Produkt- och produktionsplattformar
 • Plattformsbaserad utveckling och modularisering för att bättre hantera variationer och förändringar i t.ex. kundens behov och krav. Vi går igenom metoder och verktyg för analys, planering och utveckling av produkt- och produktionsplattformar.
 • Human Factors Engineering / Människa – Teknik – Organisation
 • Kursen ger kunskap och insikter om hur produkter och industriella system kan utformas med tanke på människors naturliga styrkor och begränsningar och hur dessa leder till användbarhet, effektivitet, hållbarhet och välbefinnande.
 • Changeable and reconfigurable production systems / Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem
 • Dagens produktionssystem behöver vara flexibla och snabbt kunna anpassas efter förändrade krav. Syftet med kursen är att bygga kompetens kring förändringsbar, rekonfigurerbar och flexibel produktion.
 • Maintenance for Production Performance / Underhåll för produktionsprestanda
  Inom kunskapsintensiva produkter och dess produktion är underhållets värde ofta avgörande för produktionsprestandan. Under kursen behandlas värdet av olika underhållsstrategier relaterade till hållbarhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Premiumkurser med start på höstterminen.

 • Agile Production Development / Agil produktionsutveckling
  Du lär dig att använda agila principer för effektivt genomförande av projekt inom produktionsutveckling. Kursen bygger på ett kontinuerligt lärande, där teori och praktik varvas, anpassat för behoven på ert företag. Kursen täcker in alla faser i ett projekt, från initiering och planering till implementering och projektavslut.
 • Automation - Possibilities and Challenges / Automation - möjligheter och utmaningar
  Med ökande automatiseringslösningar i produktionssystem finns utmaningar såväl som möjligheter för att lyckas välja, utveckla eller beställa en effektiv, flexibel och stödjande automatiseringslösning. I kursen utforskas olika typer av automatiseringsstrategier och möjligheter som relateras till kostnadseffektivitet och flexibilitet.
 • Additive Manufacturing: Concept, Methods, Applications / Additiv tillverkning: koncept, metoder, applikationer

 • Applied Industry 4.0 / Tillämpad industri 4.0

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete mellan Tekniska Högskolan i Jönköping och Mälardalens högskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som också erbjuder kurser inom Premium. Projektet finansieras av KK-stiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser bjuds industrin in att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Fördelar för er att vara med redan från utvecklingsstadiet:

 • Möjlighet att påverka innehåll i kurser efter just era kompetensbehov.
 • Möjlighet att utveckla praktiknära kurser tillsammans med er vilket ger kurser som blir direkt applicerbara i er verksamheter.
 • Möjlighet att mot andra företag synas i våra kurser genom tex gästföreläsningar eller ta emot studiebesök.
 • Genom ökad insikt i kurserna kan ni bättre matcha egna medarbetare mot kurserna.

Fyll i och kryssa för i formuläret nedan om ni vill vara delaktiga i utvecklingen och/eller utförandet av någon av våra kurser.


Fyll i formuläret nedan om du vill få information om när respektive kurs öppnar för ansökan, eller om du på annat sätt vill vara delaktig i kursutveckling kring kurserna. Kanske bidra med industrirelevans!

Kontakt

Har du specifika frågor kring projektet Premium och Premium-kurserna är du välkommen att höra av dig direkt!

Sidan uppdaterad