event Start datum: Hösten 2021
place Ort: Online, med träffar i Jönköping

Observera att kursen ges på engelska. 

Product and Production Platforms

The course applies both theoretical and practical perspectives. This includes fundamental concepts together with current research and industrial practise in the area. Different means for planning, developing and analysing product and production platform design are introduced and practised. The impact on business processes of different platform strategies are discussed as well as their use in different sectors and applications.


The course includes the following elements:

  • Fundaments of product and production platforms theory
  • Product platforms and related platforms in industrial practice
  • Business opportunities and challenges associated with implementing and managing platform strategies
  • Means to plan, design and analyse product and production platforms
  • Models, methods, and tools used in product and production platform architecting and development
  • The use of product platform strategies in different sectors and applications


Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
verified_user Behörighet: Alt. 1: Den sökande måste minst ha en kandidatexamen (dvs motsvarande 180 ECTS-poäng från ett erkänt universitet) med minst 90 poäng i maskinteknik, industriell organisation och ekonomi eller byggnadsteknik eller liknande, och 15 poäng matematik. Engelska motsvarande Engelska 6 i den svenska gymnasieskolan (eller liknande). Den sökande måste också ha ett års kvalificerad arbetslivserfarenhet. Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning utifrån fem års relevant yrkeserfarenhet.
event Start datum: Anmälan öppnar 15 mars, löpande antagning, maximalt 20 platser.
place Ort: Online, med tre obligatoriska träffar i Jönköping.
rotate_right Studietakt: Kvartsfart
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 13 veckor
clear_all Urval: Löpande antagning, besked om antagning ges senast en månad efter ansökan.
language Sprak: Engelska
rotate_right Ansökningstid: Anmälan öppnar 15 september, löpande antagning, maximalt 40 platser.

Kursansvarig

Fredrik Elgh, Professor produktutveckling, datorstödd konstruktion

Avdelningen för Industriell produktutveckling, produktion och design

 

Carin Rösiö

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design

 


Martin Lennartsson, universitetslektor byggnadsteknik

Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap


 

Simon Boldt, forskningsassistent

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design
Kursen ges på distans med föreläsningar online från Tekniska Högskolan i Jönköping. Kursen löper över 13 veckor på kvartsfart. Om möjligt kommer en frivillig träff anordnas senare i kursen. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Kursen ger möjlighet till nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen. 

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. 

Andra kurser inom PREMIUM

Kontakta oss