event Start datum: Hösten 2021
place Ort: Online, med träffar i Jönköping

Som mellanchef leder du under ständig press. Verksamheten skall upprätthållas och resultat åstadkommas samtidigt som det är en ständig press på utveckling. Denna kurs förser dig med de verktyg du behöver för att hantera verksamhetens utvecklingsbehov.

Observera att kursen ges på engelska. 

This course focuses on how middle managers in operations should manage development work. In the course we systematically analyze the origin of development initiatives, goal setting in development work and choice of strategy for implementing development initiatives. The course is practice oriented and real-life challenges are used in all parts. The course is based on Hoshin Kanri, an inclusive and transparent approach that creates commitment and organizational innovation. Hoshin Kanri was created at Toyota and is closely related to lean management. The course is digitally designed, but three physical meetings are planned to strengthen the opportunities for exchange of experiences and networking.The course includes the following elements:

Within the area of operation management there exist numerous challenges related to the development of efficiency and effectiveness. In this course methodological strategies addressing challenge-based operations development are explored.

The course includes the following main elements:

  • The systematic analysis of conditions that drives challenge-based development work in operation management
  • The systematic analysis of goal setting in challenge-based development work in operation management.
  • The systematic analysis of implementation strategies related to challenge-based development work in operation management.


Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
verified_user Behörighet: Alt. 1: Den sökande måste minst ha en kandidatexamen (dvs motsvarande 180 ECTS-poäng från ett erkänt universitet) med minst 90 poäng i maskinteknik, industriell organisation och ekonomi eller byggnadsteknik eller liknande, och 15 poäng matematik. Engelska motsvarande Engelska 6 i den svenska gymnasieskolan (eller liknande). Den sökande måste också ha ett års kvalificerad arbetslivserfarenhet. Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning utifrån fem års relevant yrkeserfarenhet.
event Start datum: 18 Januari 2021
place Ort: Online, med tre obligatoriska träffar i Jönköping.
rotate_right Studietakt: Kvartsfart
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 13 veckor
clear_all Urval: Löpande antagning, besked om antagning ges senast en månad efter ansökan.
language Sprak: Engelska
rotate_right Ansökningstid: Anmälan öppnar 15 september, löpande antagning, maximalt 40 platser.

Kursansvarig

Anders Melander, Docent företagsekonomi

Jönköping International Business School David Andersson

VD, Borand AB
 

 Fredrik Fjellstedt

Senior Enabler, Business Through People

 


Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller två obligatoriska träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping. Kursen löper över 13 veckor på kvartsfart med två heldagsträffar i början och slutet av kursen. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Vid två tillfällen träffas vi i Jönköping vilket ger möjlighet till praktiska övningar och nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen. 

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. 

Andra kurser inom PREMIUM

Kontakta oss