style Utbildningstyp: Fristående kurs, 3,5 hp
event Kursstart: Pågår nu
place Ort: Online

Grundläggande simulering av produktionsflöden, 3,5hp

I spåren av industri 4.0 blir det än mer viktigt att använda simulering för att demonstrera produktivitetsförbättringar innan investeringar görs och minska ledtiden i produktionsutvecklingsprojekt. I denna kurs kommer du att utveckla kunskaper och färdigheter i en steg för steg process för att komma igång med produktionsflödessimulering.


Kursinnehåll

Kursen behandlar design av produktionssystem och modellering av produktionsflöden med hjälp av diskret händelsestyrd simulering, samt använder flermålsoptimering för att identifiera bästa avvägningar/lösningar för en specifik design. Grundläggande koncept tillhandahålls för att studenten ska kunna identifiera produktions- och underhållsdata för inmatning av indata i modeller. Kursen ger grundlläggande färdigheter i simulering för att utvärdera produktionssystemets prestanda, vilket innefattar nyckeltal såsom produktionstakt/throughput, ledtid, Produkter I Arbete (PIA), backlog/produktionssläp och mer. Kursen är utformad speciellt för arbetande yrkesverksamma som vill börja utforska resursen simulering och flermålsoptimering för att påbörja sin Industri 4.0-resa med dessa färdigheter. Kursen lämpar sig för roller som tekniker, ingenjörer, första linjens chefer, produktionspersonal som är tilltänkta nya roller för att bidra till att öka produktionsprestandan, produktionsplanerare, internlogistiker och många andra roller.

Kursen innehåller följande moment:

  • Utvärdering av produktionsprestanda
  • Analys och implementering av produktionsstrategier
  • Design av produktionssystem, som kan innefatta hållbarhet och underhåll, produktionsfilosofier, layout och organisatoriska lösningar
  • Sambandet mellan underhållsverksamhet och produktionsverksamhet

Lärare

Gary Linnéusson, universitetslektor

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design

Behörighet: Grundläggande behörighet samt 2 års arbetslivserfarenhet. Sökande med akademisk examen om minst 180hp inom tekniska/naturvetenskapliga området medges dispens från kravet på arbetslivserfarenhet (eller motsvarande kunskaper).

Grundläggande behörighet samt 2 års arbetslivserfarenhet (eller motsvarande). Sökande med akademisk examen om minst 180 hp inom Tekniska/Naturvetenskapliga området medges dispens från kravet på arbetslivserfarenhet.

För att vi ska kunna bedöma din behörighet är det mycket viktigt att du direkt när du gör din anmälan laddar upp följande två dokument:

  • Tjänstgöringsintyg som visar minst 2 års relevant yrkeserfarenhet. Använd gärna denna mall för tjänstgöringsintyg Word, 30.8 kB..

  • Dina akademiska meriter (betygsutdrag) Om du har studerat i Sverige efter 1995 och det finns i ett lärosätes system (Ladok) hämtas detta automatiskt några dagar efter att du har skapat ditt konto. Observera att utländska högskolemeriter och svenska högskolemeriter före 1995 behöver laddas upp tillsammans med din anmälan på Antagning.se

Dokumenten laddas upp på Antagning.se / Mina sidor / Meriter / Dokumentuppladdning


Har du frågor eller behöver hjälp med din ansökan, tveka inte att kontakta oss:

Madelene Zetterlind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Stefan Brolin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PREMIUM - Kurser för yrkesverksamma i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. www.ju.se/premium

Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
verified_user Behörighet: Den sökande måste minst ha Grundläggande behörighet samt 2 års arbetslivserfarenhet (eller motsvarande). Sökande med akademisk examen om minst 180 hp inom Tekniska/Naturvetenskapliga området medges dispens från kravet på arbetslivserfarenhet.
event Kursstart: Vecka 3, 2023
place Ort: Online
rotate_right Studietakt: Kvartsfart
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 10 veckor
language Språk: Engelska

Kursansvarig

Kontakta ossKontaktpersoner