Forskningsgruppen Jönköping Artificial Intelligence Lab (JAIL) erbjuder uppdragsutbildning för att stärka AI-kompetensen i din organisation.

Moduler

Följande moduler erbjuds där din organisation väljer en eller flera för just era behov:

  • Inspirationsföreläsning (1-2 h)
  • Workshop - Testa era AI-idéer med våra duktiga forskare (2-4 h)
  • Strategistöd - Våra forskare är bollblank vid styrelsemötet eller strategidiskussioner
  • Grundutbildning - Behöver dina anställda grundkompetens inom AI och maskininlärning som redan finns i befintliga utbildningsprogram?
  • Specialanpassad utbildning - Har du ett speciellt behov inom något utav våra spetsområden?
  • Deltagande som expert - Våra forskare delar gärna med sig av sina erfarenheter i era befintliga projekt

Målgrupper

Bygg ihop modulerna ovan för att skapa ett program som fungerar för din organisation. Som exempel rekommenderar vi följande för dessa målgrupper:

  • Hela organisationen - För att höja medvetenheten om frågeställningar kopplat till AI rekommenderas en inspirationsföreläsning för hela företaget
  • Företagsledning - Börja med en inspirationsföreläsning, och fortsätt sedan med ett stöd av våra forskare vid era strategidiskussioner
  • Systemutvecklare/IT-avdelningen - För er som vill komma igång med AI rekommenderar vi en inspirationsföreläsning och sedan en workshop där ni testar era idéer med våra forskare
  • AI-team - För företaget som redan har kommit en bit rekommenderar vi en specialanpassad utbildning inom något utav våra spetsområden

Intresseanmälan

Kontakta Sonny Johansson för intresseanmälan.