style Utbildningstyp: Fristående kurs
event Kursstart: Vecka 36, 2023
place Ort: Campus, Jönköping

Lean produktion har sina rötter i Toyotas produktionssystem och utgör idag ett av de viktigaste kunskapsområdena för produktionsutveckling. Kursen ger en introduktion till lean och en grundläggande förståelse för vad som kännetecknar lean samt hur det kan användas i förbättringsarbete för att skapa effektiva kundorienterade flöden.

Kursinnehåll

  • Bakgrund till lean och historik
  • Översikt av Toyotas produktionssystem
  • Kundvärde kontra slöseri
  • Värdeflödesanalys för eliminering av slöseri
  • Grunder för taktbaserad flödesproduktion och dragande system
  • Visuella verktyg
  • Leanspel


Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
verified_user Behörighet: Grundläggande behörighet samt minst fyra års arbetslivserfarenhet.
event Kursstart: vecka 36, 2023
place Ort: Campus, Jönköping
rotate_right Studietakt: Kvartsfart
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 7,5 hp
language Språk: Svenska
Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss