style Utbildningstyp: Fristående kurs
event Kursstart: Vecka 6, 2022
place Ort: Online, med träffar i Jönköping

Om kursen " Människa - Teknik - Organisation"

Design av produkter, processer, organisationer och arbetsmiljöer måste alltid utgå från människans förutsättningar och begränsningar för att bli produktiva och uthålliga. Kom, utmanas och utvecklas tillsammans med andra!


Kursen ger kunskap och insikter om hur produkter och industriella system kan utformas med tanke på människors naturliga styrkor och begränsningar och hur dessa leder till användbarhet, effektivitet, hållbarhet och välbefinnande. Detta innebär också fördjupad kunskap om interaktionen och samarbetet mellan människor och produkter, människor på jobbet och hur de påverkas av den omgivande tekniken och organisationen. Kursen ger fördjupade insikter om människan i arbete med utgångspunkt människa - teknik - organisation (MTO).


För vem?

Vi vänder oss främst till dig som på olika sätt påverkar arbetsvillkoren och arbetsmiljön på din arbetsplats, du kan t ex ha rollen som produktionsledare, produktionstekniker, produktionschef eller annan chef, projektledare, verksamhetsutvecklare eller jobba med personal inom HR.


Exempel på innehåll:

  • Människors förmågor och begränsningar vad gäller produkt- och arbetsdesign: fysiologi, belastning, fysiska aspekter - inklusive antropometri och kognition
  • Samarbete och dynamiskt samspel mellan människa och maskin
  • Kostnads- och nyttoanalys samt professionella roller
  • Sociotekniska system: teoretisk grund, systemmodeller och applikationer samt effekterna av olika lösningar inom arbetsorganisationer
  • Design av människa-maskin gränssnitt inbegripet automations- och digitaliseringsteknik.
  • Arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket


Denis A. Coelho, docent

Avdelningen för Logistik och verksamhetsledning
Johan Karltun, docent arbetsorganisation

Avdelningen för logistik och verksamhetsledning
 Anette Karltun, docent

Avdelningen för logistik och verksamhetsledning
 

 

 


Kursen ges på distans med föreläsningar online från Tekniska Högskolan i Jönköping. Kursen löper över 13 veckor på kvartsfart. Om möjligt kommer en frivillig träff anordnas senare i kursen. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Kursen ger möjlighet till nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

 

Alternativ A) Behörighet genom 40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet

Du behöver 40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet.

För att vi ska kunna bedöma din behörighet är det mycket viktigt att du direkt när du gör din anmälan laddar upp följande två dokument:

  • Tjänstgöringsintyg som visar minst 2 års yrkeserfarenhet. Använd gärna denna mall för tjänstgöringsintyg Word, 30.8 kB..

  • Dina akademiska meriter (betygsutdrag), dvs 40 hp inom huvudområdet Teknik. Om du har studerat i Sverige efter 1995 och det finns i ett lärosätes system (Ladok) hämtas detta automatiskt några dagar efter att du har skapat ditt konto. Observera att utländska högskolemeriter och svenska högskolemeriter före 1995 behöver laddas upp tillsammans med din anmälan på Antagning.se

Dokumenten laddas upp på Antagning.se / Mina sidor / Meriter / Dokumentuppladdning


Antingen söker du på alternativ A) särskild behörighet enligt ovan eller söker du enligt alternativ B) validering av reell kompetens enligt nedan:


Alternativ B) Behörighet genom validering av reell kompetens

Här görs en bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

För att vi ska kunna validera, laddar du upp följande dokument:
CV innehållande


Dokumentet laddas upp på Antagning.se / Mina sidor / Meriter / Dokumentuppladdning


Ansökan är nu stängd via antagning.se. Eventuellt går det att komma in med en sen ansökan, kontakta oss nedan.

 

Har du frågor eller behöver hjälp med din ansökan, tveka inte att kontakta oss:

Madelene Zetterlind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Stefan Brolin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PREMIUM - Kurser för yrkesverksamma i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. www.ju.se/premium

Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
verified_user Behörighet: Alt. 1: Den sökande måste minst ha 40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet.

Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet.
event Kursstart: Vecka 6, 2022
place Ort: Online via Zoom onsdagar kl 15-17 vecka 6, 8, 10, 12, 14, 17 och 20.
rotate_right Studietakt: Kvartsfart
clear_all Nivå: Avancerad 
data_usage Omfattning: 5 hp
clear_all Urval: Löpande antagning, besked om antagning ges senast en månad efter ansökan.
language Språk: Engelska
rotate_right Ansökningstid: Anmälan öppnar 15 september, löpande antagning, maximalt 40 platser.

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen. 

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. 

 

Kontakta ossKontaktpersoner