Testmall

Kurs inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma. Kvartsfart, 5 hp

Studieort: Online, med träffar i Jönköping

Kursstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Du lär dig att använda agila principer för effektivt genomförande av projekt inom
produktionsutveckling. Kursen bygger på ett kontinuerligt lärande, där teori och
praktik varvas, anpassat för behoven på ert företag. Kursen täcker in alla faser i ett projekt, från initiering och planering till implementering och projektavslut.

Observera att kursen ges på engelska.

Maintenance for Production Performance

With a starting point in the concept of dependability this course offers a holistic view on maintenance development. One of its purposes is to help you motivate a maintenance strategy to develop your company’s production performance. We will apply different types of simulation to experience the dynamics of maintenance strategies and their consequences to production.

Within knowledge intensive and innovative production development the value of maintenance is of great importance for production performance. In the course the value of different maintenance strategies are treated related to sustainability, cost efficiency and flexibility.

The course includes the following elements:

  • Maintenance terminology
  • Introduction to different tactical choices of how to manage physical assets, e.g. corrective maintenance, preventive maintenance, and condition-based maintenance
  • Introduction to maintenance concepts such as TPM and RCM
  • Theory and discussions on reactive and proactive maintenance and its economic impact
  • The economic importance of maintenance
  • Life cycle costing, key performance indicators in maintenance, and their corresponding effect to drive behavior in maintenance
  • The connection between maintenance operations and production operations


Läs merLäs mindre

Studieform

Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller tre obligatoriska träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping. Kursen löper över 13 veckor på kvartsfart med kursträffar 1-2 dagar ca en gång/månad. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Ca 1 gång per månad träffas vi i Jönköping vilket ger möjlighet till praktiska övningar och nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

Lärare

Gary Linnéusson, universitetslektor

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design


Projektet PREMIUM

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen. 

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. 

Kursansvarig

Omfattning:

13 veckor

Nivå:

Avancerad 

Studietakt:

Kvartsfart

Ort:

Online, med tre obligatoriska träffar i Jönköping

Språk:

Engelska

Programstart:

31 augusti 2020

Anmälan:

Anmälan öppnar 16 mars, löpande antagning, maximalt 30 platser.

Behörighet:

Alt. 1: The applicant must hold the minimum of a bachelor's degree (ie. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in Mechanical Engineering, Industrial Engineering and Management or Civil Engineering or equivalent, and 15 credits Mathematics. English Language requirements corresponding to English 6 in the Swedish upper secondary school (or the equivalent). The applicant must also have 1 year of qualified work experience.

Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning utifrån fem års relevant yrkeserfarenhet.

Urval

Löpande antagning, besked om antagning ges senast en månad efter ansökan.

Examen

5 högskolepoäng

PREMIUMKURSER 
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka