style Utbildningstyp: Fristående kurs
event Kursstart: Våren 2020
place Ort: Online

Om kursen "Utmaningsdrivet utvecklingsarbete"

I kursen analyserar vi systematiskt orsaken till utvecklingsinsatser inom verksamheten, sätter mål för utvecklingsarbetet och väljer strategier för implementering av utvecklingsinitiativ. Kursen är övningsinriktad och vi utgår från deltagarnas egna utmaningar utifrån sina respektive verksamheter. Kursen tar sin utgångspunkt i Hoshin Kanri, ett inkluderande och transparent arbetssätt som skapar engagemang och organisatorisk innovativitet. Hoshin Kanri skapades på Toyota och är nära besläktat med lean management. Kursen är digitalt utformad.


För vem?

Mellanchefer, dvs alla de som arbetar i en organisation med verksamhet under sig och någon form av ledning över sig.


Exempel på vad du lär dig i kursen:

  • Förmåga och färdighet att analysera förutsättningar, målsättning och implementering av strategier för utmanings- drivet utvecklingsarbete
  • Teorier om mål/motivation, nuläges- analyser, förändringsarbete och systematiskt strategiarbete (Hoshin Kanri)


Anders Melander, Docent företagsekonomi

Jönköping International Business School 
David Andersson

VD, Borand AB
 
Fredrik Fjellstedt

Senior Enabler, Business Through People

 


Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller två obligatoriska träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping. Kursen löper över 13 veckor på kvartsfart med två heldagsträffar i början och slutet av kursen. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Vid två tillfällen träffas vi i Jönköping vilket ger möjlighet till praktiska övningar och nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

 

Alternativ A) Den sökande måste minst ha Grundläggande behörighet samt minst 4 års arbetslivserfarenhet, varav minst 1 år i ledande befattning.

För att vi ska kunna bedöma din behörighet är det mycket viktigt att du direkt när du gör din anmälan laddar upp följande två dokument:

  • Tjänstgöringsintyg som visar minst 4 års yrkeserfarenhet, varav ett år i ledande befattning. Använd gärna denna mall för tjänstgöringsintyg Word, 30.8 kB..
    Dina akademiska meriter (betygsutdrag), Om du har studerat i Sverige efter 1995 och det finns i ett lärosätes system (Ladok) hämtas detta automatiskt några dagar efter att du har skapat ditt konto. Observera att utländska högskolemeriter och svenska högskolemeriter före 1995 behöver laddas upp tillsammans med din anmälan på Antagning.se

Dokumenten laddas upp på Antagning.se / Mina sidor / Meriter / Dokumentuppladdning


Antingen söker du på alternativ A) särskild behörighet enligt ovan eller söker du enligt alternativ B) validering av reell kompetens enligt nedan:


Alternativ B) Behörighet genom validering av reell kompetens

Här görs en bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

För att vi ska kunna validera, laddar du upp följande dokument:
CV innehållande


Dokumentet laddas upp på Antagning.se / Mina sidor / Meriter / Dokumentuppladdning


Har du frågor eller behöver hjälp med din ansökan, tveka inte att kontakta oss:

Madelene Zetterlind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Stefan Brolin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PREMIUM - Kurser för yrkesverksamma i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. www.ju.se/premium

Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
verified_user Behörighet: Alt. 1: Den sökande måste minst ha Grundläggande behörighet samt minst 4 års arbetslivserfarenhet, varav minst 1 år i ledande befattning.

Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet.
event Kursstart: Vecka 10, 2023
place Ort: Online
rotate_right Studietakt: Kvartsfart
clear_all Nivå: Grundnivå
data_usage Omfattning: 13 veckor
clear_all Urval: Löpande antagning, besked om antagning ges senast en månad efter ansökan.
language Språk: Engelska
rotate_right Ansökningstid: Anmälan öppnar 15 september, löpande antagning, maximalt 40 platser.

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen. 

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. 

 

Kontakta ossKontaktpersoner