Det livslånga lärandet

På Tekniska Högskolan erbjuder vi olika utbildningsalternativ för dig som är yrkesverksam och vill utvecklas i din roll. Vi tillhandahåller fristående kurser, program, och helt skräddarsydda utbildningar som går att kombinera med ditt yrkesliv.

Nedan har vi listat våra kommande kurser och huvudområden när det kommer till kompetensutveckling. Valmöjligheterna är många när det kommer till utbildningsform, dels kan man studera på campus eller på distans genom E-learning eller blended learning. Tillsammans kan vi hitta det absolut bästa sättet att spetsa din kompetens.

Aktuella utbildningar och aktiviteter riktade mot yrkesverksamma, start våren 2022

Utmaningsdrivet utvecklingsarbete
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

Som mellanchef leder du under ständig press. Verksamheten skall upprätthållas och resultat åstadkommas samtidigt som det är en ständig press på utveckling. Denna kurs förser dig med de verktyg du behöver för att hantera verksamhetens utvecklingsbehov.

Människa - Teknik - Organisation
Distans, kvartsfart, 5hp

Kursen ger kunskap och insikter om hur produkter och industriella system kan utformas med tanke på människors naturliga styrkor och begränsningar och hur dessa leder till användbarhet, effektivitet, hållbarhet och välbefinnande. 

Underhåll för produktionsprestanda
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

Inom kunskapsintensiva produkter och dess produktion är underhållets värde ofta avgörande för produktionsprestandan. Under kursen behandlas värdet av olika underhållsstrategier relaterade till hållbarhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

Dagens produktionssystem behöver vara flexibla och snabbt kunna anpassas efter förändrade krav. Syftet med kursen är att bygga kompetens kring förändringsbar, rekonfigurerbar och flexibel produktion.

The course gives an introduction to technical terms and methodology related to solid modelling. The main focus in the course is to offer practical training in solid modelling with SolidWorks or Pro/ENGINEER (or an equivalent software).

The course focus on the basic proability theory and relevant statistical inference methods that are used when analyzing a data set. Random variability is a fundamental concept.

We provide quick and effective competence development packages (free webinars) for the metal and polymer industry – as two of the most commercially impactful sectors - at the advanced level. The webinars  target industrial challenges in the field of “component manufacturing” including metals and polymers.

Gjuteritekniska program/kurser
Distans (Jönköping), halvfart

Tillsammans med svensk gjuteriindustri erbjuder vi program och kurser som till stor del sker på distans vilket ger möjlighet att kombinera arbete och studier. Studierna sker i nära samverkan med gjuteribranschen och konkreta industrirelevanta frågeställningar prioriteras.

Aktiviteter inom AI och maskininlärning
Jönköping Artificial Intelligence Lab (JAIL)

Jönköping Artificial Intelligence Lab (JAIL) erbjuder aktiviteter och uppdragsutbildning för att stärka AI-kompetensen i din organisation. Allt från inspirations-föreläsning till spetskompetens till ert projekt.

Gjutdesign och kalkylering
Distans, halvfart, 3hp

The course aims to provide knowledge about how to design castings and casting processes in order to provide optimal functionality at a low economical cost and environmental impact. The students will learn about drivers for economic cost and environmental impact in a casting and in a foundry. Design and product development methods are introduced, both basic methods and advanced computer based simulation methods as Finite Element Analyses and Topology Optimization.

Haverianalys
Distans, halvfart, 6hp

The course gives knowledge of various failure mechanisms and methodology of failure analysis especially in cast metals. The various factors behind the failure from aspect of materials, design, processing and operational parameters are discussed. It covers the deformation of cast metals at both room and elevated temperature and provides knowledge on fracture mechanics. The environmental factors such as temperature and corrosion affecting the failure are studied. The approach, planning and execution of failure analysis process and related analytical techniques are also discussed.

Materialprovning
Distans, halvfart, 6hp

The course covers different material properties and material behavior. The link between structure and material properties is important for optimizing materials and processes. Typical Equipment for material testing as well as material characterization are studied. The principles behind the techniques are important knowledge to understand the possibilities and limitation of various techniques. Measured data are analysed and interpreted by the students. The course also covers material standards and material testing standards.

Har du ett brinnande intresse för att utveckla en del i ditt yrkeskunnande? Genom att bli industridoktorand kopplat till ett lärosäte ges du möjlighet att utveckla en spetskompetens som är till nytta både för dig och för företaget.

Här kommer vi att utbilda framtidens nyckelpersoner inom svensk industri, är du med?

YH ger dig spetskompetens inom efterfrågade yrkesområden. Du utbildar dig till en yrkesroll som är tydligt efterfrågad på arbetsmarknaden eller kan kompetensutveckla dig inom det område du redan är verksam inom. JU erbjuder många spännande Yh-utbildningar inom områdena teknik, hälsa och pedagogik. Även kortare kurspaket inom YH erbjuds som kompetensutveckling.

Introduktion till World Solar Challenge
Jönköping, kvartsfart, 7,5hp

Kursen ger övergripande förståelse för solbilsprojektet och dess förutsättningar. Kursen drivs i projektform av multidisciplinär karaktär med deltagare från olika program och utbildningar. Kursen spänner över olika discipliner med inslag av ingenjörsarbete, marknadsföring och sponsring.

Planerade utbildningar och aktiviteter riktade mot yrkesverksamma, start längre fram

Explainable Artificial Intelligence (XAI)
Distans (Jönköping), kvartsfart, 3hp

En omfattande introduktion till Explainable AI (XAI) med relevanta begrepp såsom tolkningsbarhet, transparens och black-box maskininlärningsmetoder. Vi fokuserar på de senaste metoderna för att generera förklaringar och vi studerar frågor som relaterar till AI som beslutsstöd, interaktion med AI och intelligenta system samt deras utvärdering.

Agil produktionsutveckling
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

Du lär dig att använda agila principer för effektivt genomförande av projekt inom produktionsutveckling. Kursen bygger på ett kontinuerligt lärande, där teori och praktik varvas, anpassat för behoven på ert företag. Kursen täcker in alla faser i ett projekt, från initiering och planering till implementering och projektavslut.

Automation - möjligheter och utmaningar
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

Med ökande automatiseringslösningar i produktionssystem finns utmaningar såväl som möjligheter för att lyckas välja, utveckla eller beställa en effektiv, flexibel och stödjande automatiseringslösning. I kursen utforskas olika typer av automatiseringsstrategier
och möjligheter som relateras till kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Additiv tillverkning: koncept, metoder, applikationer
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

The course focuses on AM’s dynamics and unique characteristics which have the potential to be utilized as a feasible production system both as a standalone technology or in combination with conventional technologies for industrial manufacturing purposes.

Tillämpad Industri 4.0
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

The course contains the basic concepts needed for implementation of industry 4.0. The students will get an understanding of the defining concepts and technologies of industry 4.0 and how to get up and running with data gathering, analysis and the digitalization of production systems.

Produkt- och produktionsplattformar
Distans, kvartsfart, 5hp

Plattformsbaserad utveckling och modularisering för att bättre hantera variationer och förändringar i t.ex. kundens behov och krav. Vi går igenom metoder och verktyg för analys, planering och utveckling av produkt- och produktionsplattformar.

Formmaterial i gjuteriteknik
Distans, halvfart, 3hp

This course provides a general overview of different moulding materials, mould/coremakig methods and quality control measurements. The main aim of the course is to enhance the knowledge by giving explanations to the mould and coremaking processes commonly employed.

Komponentgjutning
Distans, halvfart, 6hp

This course opens the door to the fascinating world of casting! Here you will get familiar with different component casting processes and several casting related phenomena as heat transfer, solidification, microstructure formation, defects and residual stresses. You will also get a basic overview of how these phenomena relates to the design of the component and can be investigated using casting process simulation software.

Casting is the world’s most widely used method for manufacturing components. Products tend to be more and more complex with higher demands on performance, energy consumption, environment load and costs. This course provides an overview of environmental impact of casting and cast products during a complete lifecycle.

This course is designed for students/professionals wishing to increase their intercultural understanding and to gain the tools for building international ties. Focus is placed on the application of theory and research in intercultural communication.

Lean Produktion
Jönköping, kvartsfart, 7,5hp

Kursen ger en introduktion till lean och en grundläggande förståelse för vad som kännetecknar lean samt hur det kan användas i förbättringsarbete för att skapa effektiva kundorienterade flöden.

Det operativa ledarskapet
Jönköping, kvartsfart, 15hp

Kursen vänder sig till personer med intresse inom och/eller för det operativa ledarskapet i arbetslivet. Kursens fokus är ledarskap och arbetsgrupp. Deltagarna får pröva och utveckla verktyg och metoder att använda i det praktiska ledarskapet för att kunna hantera olika situationer, människor och grupper, satt i relation till verksamhetens mål.

xMaintenance for Production Performance
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

Mer information kommer inom kort.

xMaintenance for Production Performance
Distans (Jönköping), kvartsfart, 5hp

Mer information kommer inom kort.

Projektledning
Jönköping, kvartsfart, 15hp

Kursen ska ge deltagarna kunskaper om projektledning och kunna belysa detta ur såväl ett organisatoriskt som ett ledarskapsperspektiv. Efter kursen ska deltagarna kunna leda ett projekt, använda olika projektmetodiker och kunna navigera det i ett organisatoriskt sammanhang.

JTH World Solar Challenge: Del 3 (3)
Jönköping, halvfart, 15hp

Kursen kommer i huvudsak att vara förlagd till Australien(?) där uppgiften är att delta och genomföra tävlingen World Solar Challenge. Logistik, samverkan, kommunikation, public relations och teamwork är nyckelord där varje student ingår som en viktig pusselbit och bidrar med sin unika kompetens i JU solar team.

Kursen kommer i huvudsak att vara förlagd till Australien(?) där uppgiften är att delta och genomföra tävlingen World Solar Challenge. Logistik, samverkan, kommunikation, public relations och teamwork är nyckelord där varje student ingår som en viktig pusselbit och bidrar med sin unika kompetens i JU solar team.

JTH World Solar Challenge: Del 1 (3)
Jönköping, halvfart, 15hp

Studenterna tränas i att utföra ingenjörsarbete i samarbete med andra i form av ett projekt där nödvändiga kunskaper identifieras och inhämtas för att kunna lösa uppdraget att konstruera och optimera solbilen inför JTHs deltagande i World Solar Challenge. Att kunna jobba i team är en förutsättning för att lyckas med denna kurs.

JU World Solar Challenge: Projektstyrning, entreprenörskap och marknadsföring - Del 1 (3)
Jönköping, halvfart, 15hp

Studenterna ges kunskaper inom tvärfunktionellt arbete, projektarbete, entreprenörskap och marknadsföring genom projektet ”JU World Solar Challenge”. En viktig uppgift är samarbeta med de sponsorer som krävs för att utveckla och konstruera en konkurrenskraftig solbil men även att delta i flertalet praktiska aktiviteter i projektet. Att kunna arbeta i team är en förutsättning för att lyckas med denna kurs.

Familiarize youself with theoretical/practical contexts for the manufacture of iron and steel castings, the important characteristics of iron-based alloy casting. Learn more about different methods of melting and casting steel and cast iron. The course is also focusing on the quality control methods.

På Tekniska Högskolan finns lärare och forskare med god kompetens inom en rad områden

  • Byggnadsteknik
  • Belysningsvetenskap
  • Datateknik
  • Informatik
  • Verksamhetsutveckling
  • Produktionssystem
  • Logistik
  • Produktutveckling
  • Material och tillverkning
  • Gjutna material/komponenter och processer

Utveckling av kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma

Var med och påverka innehållet i JTHs satsning för livslångt lärande!
Inom projektet PREMIUM utvecklar Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) kurser för nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri för att ge möjlighet till kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Läs mer!

Uppdragsutbildning

Tekniska högskolan har många lösningar för dig som söker kompetensutveckling och det är alltid arbetsgivaren som betalar för din plats.

Kontakta oss så att vi i samråd med dig och din arbetsgivare kan komma fram till vad som skulle passa bäst för just dig.