Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem

Kurs inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma. Kvartsfart, 5 hp

Studieort: Online, med träffar i Jönköping

Kursstart: Våren 2021

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Kursen bygger kompetens inom design och utveckling av förändringsbara produktionssystem för att kunna ge effektivare produktion och bli bättre på att hantera variationer i t.ex. produkttyper och volymer. Kursen fokuserar på föränderliga, rekonfigurerbara och flexibla produktionskoncept och produktionslösningar för att verksamheten lättare och snabbare ska kunna möta föränderliga kundbehov.

Observera att kursen ges på engelska. 

Changable and Reconfigurable Production Systems

The purpose of the course is to build competence in design and development about changeable production systems to provide efficient production to better deal with variations in e.g. product types and volumes. The course focuses on changeable, reconfigurable and flexible production concepts and production solutions.

The course covers development of changeable and reconfigurable manufacturing, in order to enable efficient production of high variety/customization of products, rapid introduction of new products, as well as variations in product volumes.

The course includes the following elements:

  • Introduction to changeable, reconfigurable, and flexible manufacturing concepts
  • Fundamentals of changeability and reconfigurability
  • Product and production platforms and co-development
  • Changeable production system design and development
  • Economic evaluations of changeability concepts
  • Virtual support for designing changeable and reconfigurable concepts
  • Assessment of readiness and current level of implementation of changeability
  • Joint configuration of products and production


Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller tre obligatoriska träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping. Kursen löper över 13 veckor på kvartsfart med kursträffar 1-2 dagar ca en gång/månad. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Ca 1 gång per månad träffas vi i Jönköping vilket ger möjlighet till praktiska övningar och nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

Carin Rösiö, universitetslektor

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design
 

 


Simon Boldt, forskningsassistent

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design
Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen. 

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. 

Andra kurser inom PREMIUM

Kursansvarig

Omfattning:

13 veckor

Nivå:

Avancerad 

Studietakt:

Kvartsfart

Ort:

Online, med tre obligatoriska träffar i Jönköping.

Språk:

Engelska

Programstart:

Januari 2021

Anmälan:

Anmälan öppnar 15 september, löpande antagning, maximalt 40 platser.

Behörighet:

Alt. 1: Den sökande måste minst ha en kandidatexamen (dvs motsvarande 180 ECTS-poäng från ett erkänt universitet) med minst 90 poäng i maskinteknik, industriell organisation och ekonomi eller byggnadsteknik eller liknande, och 15 poäng matematik. Engelska motsvarande Engelska 6 i den svenska gymnasieskolan (eller liknande). Den sökande måste också ha ett års kvalificerad arbetslivserfarenhet.

Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning utifrån fem års relevant yrkeserfarenhet.

Urval

Löpande antagning, besked om antagning ges senast en månad efter ansökan.

Examen

5 högskolepoäng

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.