Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete - nationalekonomi 30 hp

Kursinnehåll

Civilekonomutbildningen innehåller ett examensarbete där forskningsanknytningen på avancerad nivå av varje examensinriktning skall säkras samtidigt som anknytningen till verksamhet som bedrivs i såväl Sverige som utomlands, inom privat sektor, offentlig sektor eller ideella organisationer, av arbetet säkras. Någon motsättning mellan vetenskaplighet och yrkesrelevans existerar inte. Civilekonomexamen är en yrkesexamen som ställer krav på både vetenskaplighet och yrkesrelevans. Examensarbetet skall därför baseras dels på fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, dels på yrkeslivsanknuten kunskap. Praktik uppmuntras men är inte ett formellt krav i examensarbetet.

Examensarbetet innebär att studenten själv etablerar kontakt med företag (fadderföretag), myndighet eller annan typ av organisation och söker för ämnesvalet relevant information. Examensarbetet innebär vidare att studenten skall utveckla förmågan till skriftlig och muntlig dialog i såväl nationella som internationella sammanhang. Examensarbetet bör därför också uppmuntra till problematisering av arbetslivsanknutna frågor med internationell relevans.

Förkunskapskrav

180 hp inom civilekonomprogrammet inklusive 15 hp på avancerad nivå.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: EXNT23
Kursen ges vid: Jönköping International Business School

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Andreas Stephan
Examinator
Andreas Stephan
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
60000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-J1057
Senast ändrad 2020-12-14 11:43:44