Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning 15 hp

Kursinnehåll

- personcentrerad omvårdnad
- närstående- och familjeperspektiv
- team och tvärprofessionell samverkan
- stöd och rådgivning
- säkerhetsaspekter i omvårdnadssituationer
- evidensbaserad omvårdnad, kvalitetsutveckling och förbättringsarbete
- pediatrik och pediatrisk omvårdnad
- för distriktssköterskan specifika mottagningar
- hemsjukvård/palliativ vård
- regelverk och ansvarsförhållanden i samband med medicinteknisk utrustning
- etiska teorier och principer
- kritisk reflektion, analys och argumentation för ställningstaganden i vetenskapliga frågor som rör vetenskaplig design

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Vidare krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Dessutom krävs avslutade kurser i Omvårdnad, introduktion till distriktssköterskans arbetsområde, inkl. verksamhetsförlagd utbildning 15 hp, Farmakologi och sjukdomslära, 15 hp och Hälsa och ohälsa i ett livsloppsperspektiv, 15 hp.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HDVS28
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
7
Termin
Våren 2020: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Ylva Ståhl
Kursansvarig
Johanna Falck
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0132
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information