Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv 15 hp

Kursinnehåll

- mänskliga rättigheter
- åldersgrupper
- funktionsnedsättning/funktionsvariation
- kultur
- utsatta grupper
- långvarigt sjuka/kroniskt sjuka
- värprofessionell samverkan
- tandvårdsrädsla
- kommunikation
- hälsolitteracitet
- patientundervisning
- näringslära på gruppnivå
- etik och bemötande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp och Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp samt genomgångna kurser i Hälsokommunikation, 7,5 hp, Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom, 15 hp och Orala hälsans bestämningsfaktorer, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HHLN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Charlott Karlsson
Examinator
Malin Stensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1060
Senast ändrad 2021-01-15 15:21:00