Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Laboratoriemetodik, introduktionskurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- provtagningsteknik och provhantering
- grundläggande laboratoriemetodik
- biokemisk laboratoriemetodik
- säkerhet på laboratoriet samt vid arbete med kemikalier och biologiskt avfall
- kvalitetssäkring och ackreditering
- vårdhygien, smitta och smittspridning
- teorier och uppfattningar om hälsa och ohälsa
- förbättringskunskap
- introduktion till vetenskapligt skrivande
- lagar och yrkesetiska regler
- männiksosyn, etik och etiskt förhållningssätt
- hållbar utveckling
- den biomedicinska analytikerns yrkesroll och ansvarsområde

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HLMG17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Cecilia Ottosson
Examinator
Caroline Billesand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1236
Senast ändrad 2021-08-13 09:28:13