Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

Kursinnehåll

- radioaktiva läkemedel; produktion, hantering och funktion
- nuklearmedicinsk undersökningsmetodik
- strålningsbiologi, strålskydd och relevant lagstiftning ur ett hållbarhetsperspektiv
- patient- och anhörigbemötande i samband med undersökning
- omvårdnad i samband med nuklearmedicinska undersökningar
- hållbar utveckling
- patofysiologi relaterat till grundläggande nuklearmedicinska undersökningsmetoder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, alternativt Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp varav avslutade medicinska kurser om 45 hp samt kurserna Klinisk fysiologi introduktionskurs, 7,5 hp alt Radiografi, introduktionskurs, 7,5 hp och Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 hp alt Radiografi, klinisk baskurs 7,5hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HNVN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 18
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Paulina Holmqvist
Examinator
Carina Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1051
Senast ändrad 2021-01-15 14:55:55