Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 hp

Kursinnehåll

- personcentrerad omvårdnad
- omvårdnadsprocessens olika steg (bedömning, planering, genomförande och utvärdering)
- människans grundläggande behov
- klinisk bedömning
- omvårdnadshandlingar
- medicintekniska moment
- informatik
- etik
- säker vård

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser inom sjuksköterskeprogrammets termin 1 (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HPRK19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2023: vecka 40 - vecka 03 2024
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ulrika Nilsson
Examinator
Pär Wennberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3194
Senast ändrad 2023-06-08 14:13:47