Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 hp

Kursinnehåll

- omvårdnad relaterat till mångkulturella möten
- anatomi, projektionslära och bildkriterier vid konventionella röntgenundersökningar
- grundläggande teknik och metodik gällande datortomografi
- kontrastmedel och läkemedel inom röntgen
- sjukdomslära och diagnostik
- kvalitetssäkring och förbättringsarbete
- dokumentation i radiologiskt informations- och bildarkiveringssystem

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom röntgensjuksköterskeprogrammets 180 hp, varav 60 hp från första året skall vara avslutade. För att studenten skall kunna ha VFU måste praktiska moment ifrån tidigare kurser vara avslutade.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HRMN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 23
Studietakt
75%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Elisabeth Jonsson
Examinator
May Bazzi
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1071
Senast ändrad 2021-01-21 10:19:07