Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Theory of Science and Scientific Method 15 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Denna kurs fokuserar på avancerad kunskap och förmåga i vetenskapsteori, samt kvalitativ och kvantitativ vetenskaplig metod. Efter att ha slutfört kursen kommer du att kunna genomföra vetenskapliga projekt och utvecklingsarbete med kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvantitativa kursmodulen ger också avancerade kunskaper inom statistik. Dessutom kommer studenten att kunna värdera, analysera och sammanfatta resultat från vetenskapliga studier och litteratur.

Kursinnehåll

  • Vetenskapsteoretiska synsätt
  • Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
  • Forskningsetik
  • Forskningsmetodik avseende kvantitativa metoder
  • Insamling, bearbetning och redovisning av kvantitativa data
  • Forskningsmetodik avseende kvalitativa metoder
  • Insamling, bearbetning och redovisning av kvalitativa data
  • Insamling, bearbetning och redovisning av data genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande inom huvudområdena hälsa och vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HTSR25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 03 2022
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Caroline Fischl
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1166
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 03 2022
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
5
Kursansvarig
Caroline Fischl
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11213
Senast ändrad 2022-05-30 15:42:39