Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete 7,5 hp

Kursinnehåll

- vetenskapliga kunskapsbegrepp
- evidensbaserat socialt arbete
- kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder som används för utvärderings- och kvalitetsarbete
- metoder/modeller/design för kvalitetsarbete
- metoder/modeller/design för utvärdering
- rapportskrivning
- brukarperspektiv i kvalitets- och utvärderingsarbete

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser inom socialt arbete om 127,5 hp, inklusive Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs avslutade kurser i Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp och Socialrätt 7,5 hp. Därutöver krävs genomgångna kurser i Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 hp eller motsvarande, och Socialt arbete examensarbete 15 hp samt genomgångna kurser i socialt arbete på avancerad nivå om ytterligare 15 hp.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HUKS25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 18
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Thorbjörn Ahlgren
Kursansvarig
eskjen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1098
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:03