Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i företagsekonomi 15 hp

Kursinnehåll

  • Fördjupning inom valt ämnesområde inom HR-område och företagsekonomi
  • Genomförande av ett självständigt arbete på vetenskaplig grund baserad på kvantitativa och/eller kvalitativa metoder och forskningsetiska principer
  • Handledning i grupp och individuellt
  • Författande av en akademisk text i form av en uppsats
  • Försvar av det egna självständiga arbetet vid ett avslutande seminarium
  • Kritisk granskning av annan students självständiga arbete vid ett avslutande seminarium

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 112,5 hp inom HR-programmet varav 52,5 hp av dessa ska vara inom företagsekonomi inkluderande godkänt resultat från Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, 7,5 hp och Tillämpningsarbete företagsekonomi 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom ska kursen Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi II, 7,5 hp vara genomförd.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LEFP19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 18
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
lanjea
Examinator
lanjea
Examinator
Timur Uman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1115
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:03