Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematik III för grundlärare F-3 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Uppföljning av verksamhetsförlagd utbildning
 • Ämnesspecifika begrepp
 • Sannolikhet, chans och risk, läges- och spridningsmått vid slumpmässiga händelser i praktiska och konkreta situationer och dess användning i undervisning
 • Diagram och tabeller
 • Prealgebra, early algebra, likhetstecknets betydelse
 • Mönster som grund för algebraundervisningen
 • Proportionella samband
 • Kombinatorik i konkreta situationer
 • Aktuell didaktisk forskning inom algebra, samband och förändring samt sannolikhet och statistik
 • Informella och formella lösningsmetoder i samband med ekvationslösning
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Kvantitativ metod
 • Analys och bedömning i matematik
 • Granskning av matematikläromedel
 • Informationssökning

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på 45 hp inom grundlärarprogrammet F-3 varav minst 30 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LM3N17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Birgitta Lundberg
Examinator
Robert Gunnarsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1059
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:18