Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Om rasism historiskt och idag 15 hp

Kursen ger en orientering om och problematisering av rasismens olika uttryck historiskt och idag. Hur har antisemitism, islamofobi och vit överhöghet format den västerländska rasismen? Vilka argument har förts fram för att rättfärdiga eller bekämpa rasismen? Vad betyder det koloniala arvet för rasismen idag? Vilka är rasister idag?

Kursinnehåll

  • Den västerländska rasismens uppkomst under senmedeltiden
  • Idétraditioner från upplysningen och 1800-talets nationalism
  • Likheter och skillnader mellan antisemitism, islamofobi och vit överhöghet
  • Rasismens olika uttryck i Europa samt dess inflytande på Sverige
  • Rasism och främlingsfientlighet i politiken och den offentliga debatten i Sverige
  • Rasism i olika politiska kontexter och ideologier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LORG17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
2
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Campus-baserade träffar förekommer vid kursens start och slut.
Platser
20
Kursansvarig
Tobias Samuelsson
Examinator
Tobias Samuelsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22636
Senast ändrad 2020-10-22 14:24:40