Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällsvetenskaplig metod: introduktion 7,5 hp

Kursen ger en grundläggande orientering i samhällsvetenskapens vetenskapsteoretiska grunder och grundläggande kunskaper om principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskaplig forskning. I detta sammanhang uppmärksammas bland annat betydelsen av val av undersökningsdesign i kvalitativa och kvantitativa studier liksom olika grundläggande tillvägagångssätt för insamling och analys av data.

Kursinnehåll

  • Vetenskapligt skrivande
  • Samhällsvetenskapens vetenskapsteoretiska grunder
  • Centrala begrepp och metoder i samhällsvetenskaplig forskning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a+1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSIG12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Radu Harald Dinu
Examinator
Radu Harald Dinu
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L2049
Senast ändrad 2021-12-06 15:29:57