Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar i ett nationellt, internationellt, historiskt, hållbart och etiskt perspektiv
 • Mötet mellan skolans krav och individers varierande behov och förutsättningar för lärande och utveckling
 • Elever i komplicerade livssituationer
 • Beteenderelaterade svårigheter/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Möjligheter och hinder i matematik-, tal-, läs- och skrivutveckling
 • Organisering av inkluderande lärandemiljöer inom skola och fritidshem med fokus på främjande, förebyggande och stödjande åtgärder
 • Praktiska och estetiska lärprocesser
 • Samverkansformer och olika samverkanspartners, internt och externt
 • Pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram
 • Digitala verktyg i lärmiljön
 • Informationssökning i databaser

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat på minst 45 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK samt 7,5 hp fritidspedagogik ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSPN11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Gun Sand
Examinator
Git Blomberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1132
Senast ändrad 2021-03-10 08:53:03