Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik för ämneslärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar i ett nationellt, internationellt, historiskt, hållbart och etiskt perspektiv
• Mötet mellan skolans krav och individers varierande behov och förutsättningar för lärande och utveckling
• Beteenderelaterade svårigheter/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Elever i komplicerade livssituationer
• Organisering av inkluderande lärandemiljöer med fokus på främjande, förebyggande och stödjande åtgärder
• Samverkansformer och olika samverkanspartners på lokal, regional och nationell nivå
• Pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram
• Digitala verktyg i lärmiljön utifrån förebyggande och kompenserande perspektiv

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 90 hp inom ämneslärarprogrammet, varav 30 hp UVK ska ingå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LSPR21
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Gunvie Möllås
Kursansvarig
Marie Carlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1094
Senast ändrad 2020-12-18 11:48:22