Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Teoretiska perspektiv på barns och ungdomars utveckling och lärande
  • Pedagogisk psykologi, dess grundläggande teorier och begrepp
  • Ungdomars språk- och begreppsbildning
  • Alternativa presentationsformer och kunskapsgestaltning
  • Teoretiska perspektiv på praktisk-estetiska lärprocesser
  • Akademiskt skrivande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och registrerad student på termin 1 på ämneslärarprogram eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet för ämneslärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LULG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Rebecka Florin Sädbom
Examinator
Martin Hugo
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1305
Senast ändrad 2021-06-01 18:41:59