Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Entreprenöriellt företagande 15 hp

Kursinnehåll

Kursens innehåll delas i en teoretisk del, som tematiskt omfattar entreprenörskap ur ett teoretiskt perspektiv, och en praktisk del som övar entreprenörskap och företagande på flera sätt. I den teoretiska delen ingår föreläsningar om entreprenörskap, att utveckla affärsidéer och att starta företag utifrån marknadsanalys, finansieringsformer, lagar och bestämmelser, forskning och erfarenhet. Den teoretiska delen av kursen inkluderar också föreläsningar och workshops som syftar till att utveckla studentens egna förmågor, som kreativitet och strukturerat skapande samt grundläggande kunskaper i entreprenörskap i tydlig koppling till forskning både lokalt och globalt. Utifrån detta inluderas ämnen som hållbar utveckling utifrån Agenda 2030, projektmetodik, entreprenörskapets betydelse, idéutvecklingsprocesser, samt hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, tillsammans med mer konkreta förmågor som grundläggande mötesteknik och dokumentation, presentationsteknik, ledarskap och grupprocesser.

I kursens praktiska del ligger workshops och eget arbete till grund för ett grupprojekt. Fokus i projektdelen är att praktiskt arbeta med kreativitet och idéutveckling och tillämpa modeller och redskap för att utveckla en idé. Kunskap från andra kurser på programmet ska kunna tillämpas under handledning inom kursen eller i samarbete med näringslivet. Projektet ger studenterna möjlighet att starta antingen fiktiva eller registrerade företag baserat på sina egna målsättningar och egna idéer med utgångspunkt i kreativa arbetsformer som exempelvis fight labs. Grupprojektet understödjs med läromoduler eller fördjupningsmoment i praktiska förmågor, såsom affärsutveckling, utställningsdesign eller B2B.

Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande utvecklas.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå GXX
Kurskod/Ladokkod: PEFF00
Kursen ges vid: Jönköping University Enterprise

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Carl-Johan Odehammar
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-PEFF0
Senast ändrad 2022-01-14 10:50:29