Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion i entreprenöriell ekonomi 2 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll utgörs av grundläggande kunskaper inom företagsekonomi och entreprenörskap tillsammans med delmoment som berör marknadsföring och redovisning.

Kursen innehåller följande moment:
Hållbar utveckling och företagens roll i samhället, med historiskt och internationellt perspektiv, samt företagens samhällsnytta och samhällsansvar, samt etik och jämställdhet i arbetslivet. Företagsekonomi, med bokföring, bokslut, periodiseringar, räkenskapsanalys och revision. Entreprenörskap, affärsplan och etableringsprocessen, med företagsformer, affärsidé, affärsplan och projektmetodik. Marknadsföring och produkter, omvärldsanalys och värdeskapande processer.

Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande utvecklas.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå GXX
Kurskod/Ladokkod: PI2F00
Kursen ges vid: Jönköping University Enterprise

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 45 - vecka 01 2022
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Naveed Akhter
Kursansvarig
lanjea
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-PI2F1
Senast ändrad 2021-08-26 08:40:50