Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Datakommunikation 7,5 hp

Kursinnehåll

Nästan alla moderna applikationer bygger på någon form av datakommunikation. Kursen tar upp nätverk från grunden; historiken kring nätverk, hur de fungerar och grundläggande begrepp, protokoll och standarder. Kursen tar också upp grunderna i protokollen IPv4 och IPv6, planering av nätverksinfrastruktur samt grundläggande konfiguration av nätverksenheter och berör vanliga tjänster/protokoll i nätverkssammanhang.

Kursen innehåller följande moment:
- Olika lagermodeller, TCP/IP och OSI-modellen
- Nätverkskomponenter för LAN och WAN
- IPv4- och IPv6-adressering i nätverk
- Binära och hexadecimala talsystem
- Socketprogrammering
- IP-beräkningar med olika metoder (t.ex. VLSM)
- Planering och driftsättning av nätverk
- Vanligt förekommande nätverkstjänster och protokoll
- Grundläggande säkerhet inom nätverk

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Programmeringsteknik 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDCK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 43 - vecka 02 2023
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Anmälningskod
HJ-T2200
Senast ändrad 2022-01-17 13:26:40