Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Dagsljusprojektering (Daylighting) 15 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger en grundläggande förståelse för betydelsen av dagsljus i byggnader och miljöer och hur man kan planera, utforma, beräkna och presentera lösningar med dagsljus i samverkan med artificiell belysning utifrån brukarens behov, rummets/miljöns förutsättningar och olika krav på arkitektoniska, energieffektiva, hållbara och användarvänliga lösningar.


Kursen innehåller följande moment:
- Dagsljusets egenskaper, kvaliteter och kvantiteter
- Synkomfort
- Utvärdering av dagsljusförhållanden utifrån rumsytornas färger och material samt fönsterutformning
- Metoder för beräkning och mätning av dagsljus
- Simulering av dagsljusförhållanden och synkomfort
- Dagsljusstyrning och solavskärmning
- Tekniska system för dagsljuslänkning
- Fönsterutformningens och glaskvaliteters påverkan på upplevelse och energianvändning
- Dagsljus och arkitektonisk utformning
- Utvärdering av dagsförhållanden i fysiska modeller
- Hållbarhet och energianvändning relaterat till dagsljus
- Dagsljusprojektering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Grunder i belysningsteknik, 6 hp och Forma med ljus, 12 hp samt erfarenhet av projektering

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDPN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Mathias Adamsson
Examinator
Mathias Adamsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32505kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0266