Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem (Changeable and Reconfigurable Production Systems) 5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

The purpose of the course is to build competence in design and development about changeable production systems to provide efficient production to better deal with variations in e.g. product types and volumes. The course focuses on changeable, reconfigurable and flexible production concepts and production solutions.

Kursinnehåll

The course covers development of changeable and reconfigurable manufacturing, in order to enable efficient production of high variety/customization of products, rapid introduction of new products, as well as variations in product volumes.

The course includes the following elements:

- Introduction to changeable, reconfigurable, and flexible manufacturing concepts
- Fundamentals of changeability and reconfigurability
- Product and production platforms and co-development
- Changeable production system design and development
- Economic evaluations of changeability concepts
- Virtual support for designing changeable and reconfigurable concepts
- Assessment of readiness and current level of implementation of changeability
- Joint configuration of products and production

Förkunskapskrav

40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet inom relevant område i industrin.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TFBR22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
3
Termin
Våren 2022: vecka 05 - vecka 17
Studietakt
33%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
5
Kursansvarig
Carin Rösiö
Examinator
Carin Rösiö
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-23115
Senast ändrad 2022-02-11 14:38:33